Thỏa thuận sử dụng

Chào mừng bạn đến với website VietContents.

Tại Việt Contents, chúng tôi mang đến rất nhiều bài viết CONTENT HAY do chính đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp về rất nhiều chủ đề nhưnhà cửa và đời sống, sức khỏe và làm đẹp, du lịch và ẩm thực, tài chính và ngân hàng, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, giải trí và nghệ thuật, tuyển dụng việc làm…

Bằng việc sử dụng bất kỳ thông tin hay dịch vụ mà VietContents.com cung cấp, nghĩa là bạn đã chấp nhận, đồng ý tuân thủ những điều khoản sử dụng của VietContents.com như bên dưới đây.

1. BẢN QUYỀN

Tất cả nội dung được hiển thị trên website và các dịch vụ liên quan tới VietContents.com dưới bất kỳ hình thức nào như ký tự, hình ảnh, logo, video, comment… là tài sản của VietContents.com hoặc các đối tác cung cấp nội dung của VietContents.com (cộng tác viên, tác giả, user) có thỏa thuận riêng, được bảo vệ bởi luật pháp Việt Nam và các quy định bản quyền quốc tế. Sự biên soạn và hiển thị các nội dung này thông qua VietContents.com là tài sản riêng của VietContents.com.

2. QUYỀN TRUY CẬP

Với điều kiện bạn tuân theo các Thỏa thuận sử dụng và các dịch vụ bổ sung, bạn có quyền truy cập và sử dụng các dịch vụ của VietContents.com. Quyền truy cập này không bao gồm bất kỳ giao dịch mua đi bán lại hoặc sử dụng vì mục đích thương mại các dịch vụ và nội dung của VietContents.com.

Bất kỳ sự sao chép hoặc download các thông tin mô tả, đánh giá, bình luận; các sản phẩm liên quan tới VietContents.com dưới bất kỳ hình thức nào như ký tự, hình ảnh, logo, video clip hoặc sử dụng các công cụ khai thác dữ liệu để phục vụ lợi ích của bên thứ ba hoặc sử dụng với mục đích thương mại mà không được sự đồng ý từ VietContents.com thì VietContents.com có quyền khiếu nại tất cả các hành động này. Bạn có thể bị tước quyền truy cập vào VietContents.com nếu bạn không tuân theo các Thỏa thuận sử dụng này.

3. TÀI KHOẢN CỦA BẠN

Nếu bạn lựa chọn, hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh của VietContents.com, bạn có nghĩa vụ bảo mật các thông tin này, và không được tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác.

Nếu bạn sử dụng dịch vụ của VietContents.com, bạn có trách nhiệm duy trì sự bảo mật tài khoản và mật khẩu của bạn, cũng như hạn chế sự truy cập vào máy tính cá nhân. Bạn cũng đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động phát sinh dưới tài khoản và mật khẩu của bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo các sự kiện, chương trình, từ VietContents.com phù hợp với độ tuổi của bạn.

VietContents.com có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được lựa chọn bởi bạn hoặc cung cấp bởi VietContents.com, bất cứ lúc nào theo quyết định của VietContents.com mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.

Các thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo quản và xử lý một cách bảo mật theo Chính Sách Bảo Mật của VietContents.com.

4. BÌNH LUẬN, ĐÁNH GIÁ, VÀ NHỮNG NỘI DUNG KHÁC

Bạn có thể đăng tải các bình luận, đánh giá,những nội dung khác và gửi các gợi ý, ý tưởng, bình luận, câu hỏi, hoặc những loại thông tin khác nếu như những thông tin này không chứa các nội dung bất hợp pháp, đồi trụy, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoặc những nội dung gây hại cho bên thứ ba hoặc những nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục, và không chứa virut, nội dung vận động chính trị, nội dung mang tính thương mại, hoặc bất kỳ hình thức thư rác nào.

Khi bạn đăng tải thông tin hoặc gửi các loại tài liệu cho TopReview.vn, thì VietContents.com có toàn quyền sử dụng, sao chép, thay đổi, biên dịch, công bố, hiển thị nội dung đó cho tất cả mọi người dưới bất kỳ hình thức nào trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa VietContents.com và người dùng. Đồng thời, bạn cũng cho phép VietContents.com có quyền được sử dụng tên đi kèm với nội dung mà bạn gửi hoặc đăng tải. Bạn đảm bảo rằng bạn sở hữu và có toàn quyền sử dụng nội dung mà bạn đăng tải; rằng nội dung được đăng tải là chính xác; rằng việc sử dụng các nội dung bạn cung cấp không vi phạm Thỏa thuận sử dụng này và không gây hại cho bên thứ ba nào; và bạn sẽ bồi thường cho VietContents.com nếu như có bất kỳ khiếu kiện nào phát sinh từ những nội dung mà bạn cung cấp.

VietContents.com có quyền nhưng không phải là nghĩa vụ kiểm soát và thay đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ nội dung nào. VietContents.com không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho những nội dung được đăng tải từ người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

5. ĐÓNG GÓP CỦA THÀNH VIÊN.

Các dịch vụ VietContents.com có thể chứa bảng tin, các trang web cá nhân hoặc cấu hình, chức năng nhắn tin và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”) cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “những đóng góp của thành viên”), trên hoặc thông qua Dịch vụ của VietContents.com.

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Dịch vụ của VietContents.com. Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho VietContents.com. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. VietContents.com không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

6. GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH.

VietContents.com có quyền loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của VietContents.com, thực hiện các sửa đổi mà VietContents.com cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của bạn hoặc các thông tin khác về bạn theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của bạn đến tất cả hay một phần của dịch vụ VietContents.com cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.

VietContents.com không thực hiện xem xét các tài liệu trước khi nó được đăng tải trên các Dịch vụ của VietContents.com, và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các thông tin này sau khi nó đã được đăng.

Theo đó, VietContents.com không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc VietContents.com không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ của VietContents.com.

7. TIÊU CHUẨN NỘI DUNG

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các quy định của VietContents.com và của pháp luật Việt Nam.

8. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trừ phi có ghi chú khác bằng văn bản, tất cả dịch vụ, thông tin, nội dung, công cụ (bao gồm cả phần mềm) của VietContents.com hoặc được hiển thị trên website của VietContents.com đều được cung cấp dựa trên các quy chế hoạt động của VietContents.com và các nhà cung cấp. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng các dịch vụ, thông tin, nội dung, công cụ của VietContents.com hoặc được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan của VietContents.com thuộc phạm trù rủi ro riêng của bạn. VietContents.comkhông bảo đảm cho bất kỳ dịch vụ, thông tin, nội dung, công cụ của VietContents.com hoặc được hiển thị trên website và các sản phẩm liên quan của VietContents.com. VietContents.com server và các thông điệp truyền thông được gửi đi từ VietContents.com không chứa virut hay bất kỳ tác nhân gây hại nào cho bạn. Trừ phi có ghi chú khác bằng văn bản, VietContents.com từ chối trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các dịch vụ, thông tin, nội dung, công cụ của VietContents.com hoặc được hiển thị trên website của VietContents.com. Nếu các bộ luật, và quy định pháp luật được ban hành bởi Nhà Nước có bất kỳ nội dung nào mâu thuẫn với bất kỳ quy định về từ chối bảo đảm và trách nhiệm pháp lý, thì những điểm quy định đó không có hiệu lực áp dụng đối với bạn. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có quyền lợi bổ sung.

9. CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bạn thừa nhận, VietContents.com cho phép truy cập đến Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng tất cả các nội dung trên VietContents.com sẽ thuộc quyền sở hữu trí tuệ VietContents.com và bạn không được quyền thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần.

Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tri bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tri về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho VietContents.com và địa chỉ mạng (URL) của nó.

Bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung. Bất kể các bản sao hoặc việc sử dụng trái phép nào đối với nội dung nào cho mục đích thương mại sẽ bị coi là vi phạm và bị xử lý theo quy định có liên quan của pháp luật và các điều khoản quy định tại bản thỏa thuận này.

10. THAY ĐỔI CẬP NHẬT

VietContents.com có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách này bằng cách cập nhật tại đây và có thể không thông báo trước tới mọi người dùng. Tuy nhiên, với những thông báo quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp với quyền lợi của các người dùng tham gia vào VietContents.com chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước qua email hoặc thông báo trên trang chủ, Fanpage… để mọi người kịp thời nắm bắt.

Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Khách hàng và Nhà cung cấp tham gia VietContents.com có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website

11. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

VietContents.com sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo tính chính xác và tính xác thực của thông tin được đăng tải trên trang web. Tuy nhiên, TopReview.vn là một cộng đồng chia sẻ thông tin thông qua các đánh giá, review, nhận xét của nhiều nguồn, những thông tin này được đóng góp và đăng tải bởi các cộng tác viên, tác giả, người dùng mà mà chúng tôi không đảm bảo sẽ kiểm duyệt được hết. VietContents.com không chấp nhận bất cứ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào đối với tính chính xác, nội dung, sự hoàn chỉnh, tính hợp pháp, hoặc tính xác thực của các thông tin đăng tải trên trang web này.

Không có đảm bảo, lời hứa và/hoặc những tuyên bố, bất kể là nói rõ hay ngầm hiểu, được đưa ra về tính chân thực, chuẩn mực và chính xác hoặc các tính chất khác của thông tin đăng tải trên trang web, cũng như tính phù hợp của thông tin đối với hoàn cảnh riêng của bạn. 

Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kể mất mát hay thiệt hại nào (trực tiếp, gián tiếp, hệ quả…) có thể xảy ra từ những vấn đề có thể phát sinh trong việc sử dụng (hoặc không thể sử dụng) trang web này, hoặc trong việc sử dụng (hoặc không thể sử dụng) thông tin trên trang web này.

Trang web này có chứa những liên kết đến các trang web khác của các bên thứ ba. Nội dung trong các trang web của bên thứ ba không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi. Do đó, chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về những thông tin hoặc nội dung đó.  Những liên kết tới những trang web của bên thứ ba không phải là sự xác thực của VietContents.com đối với trang web của bên thứ ba, các sản phẩm được quảng cáo, giới thiệu hoặc bán trên các trang web đó, cũng như việc các trang web đó không có virus máy tính hoặc các chương trình mang tính phá hoại khác. Chúng tôi không thể và không chịu trách nhiệm về việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của các trang web của bên thứ ba. Thêm vào đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các quảng cáo của bên thứ ba.

Ngày cập nhật: 06/10/2020

Ban quản lý VietContents – Một sản phẩm của FHStudio.